RED HAT

Het doel van onderhavige opdracht voor diensten is een raamovereenkomst te sluiten met het oog op:
- de vernieuwing van de bestaande “Red Hat”-abonnementen,
- de eventuele aankoop van bijkomende “Red Hat”-abonnementen in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en haar diensten,
- de eventuele aankoop van bijkomende “Red Hat”-abonnementen op basis van een niet-volumegebonden aanbod van het type ‘Unlimited Subscription Agreement’;
- Een abonnement op op ondersteuningsdiensten voor de nieuwe producten;
- specifieke “Red Hat”-opleidingen te volgen;
- diensten inzake technische expertise te genieten.

Referentie

Smals-BB-001.034/2022

Procedure

Openbare procedure met Europese bekendmaking 

Status

Opdracht gegund

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht. 

Redhat_MB.pdfpdflogo.jpg

Redhat_EU.pdfpdflogo.jpg

Aankondiging van gegunde opdracht.

Redhat_MB.pdfpdflogo.jpg

Redhat_EU.pdfpdflogo.jpg