Red Hat

Red Hat subscripties

De huidige opdracht voor diensten richt tot de sluiting van een raamovereenkomst met het oog op de vernieuwing van de bestaande Red Hat en de eventuele aankoop van bijkomende Red Hat subscripties in het kader van een uitbreiding van de infrastructuur van Smals, van haar functionaliteiten en haar diensten.

Referentie

Smals-BB-001.003/2017

Procedure

Openbare procedure met europese bekendmaking

Status

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

Red Hat MB.pdf pdflogo.jpg

Red Hat EU.pdfpdflogo.jpg