Multiplexers en transceivers

De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van multiplexers en transceivers (klassiek of DWDM) voor de vezellijnen tussen en in de datacenters.

De opdracht is opgesplitst in 2 percelen:

  • Perceel 1: Passieve multiplexers en transceivers waarmee een passieve DWDM-multiplexing mogelijk is,
  • Perceel 2: Klassieke ER/LR/ZR-transceivers en multimodus.

Referentie

Smals-BB-001.017/2019

Procedure

Openbare procedure met europese bekendmaking

Status

De aankondiging van de opdracht werd op 16/05/2019 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 14/05/2019) en op 14/05/2019 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 14/05/2019).

De offertes worden geopend op 22/07/2019 om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.

De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

 

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

 

Deel deze pagina via

Jobs bij Smals

Follow us