Microsoft-producten

De huidige opdracht beoogt de aankoop van Microsoft-producten, -licenties of -subscriptions (bv.: EA en Select Plus, etc.) alsook de bijbehorende onderhouds- en supportdiensten volgens de specificaties en voorwaarden van het huidige bijzonder bestek.

Referentie

Smals-BB-001.006/2019

Procedure

Openbare procedure met europese bekendmaking

Status

De aankondiging van de opdracht werd op 14/05/2019 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 10/05/2019) en op 10/05/2019 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 10/05/2019).

De offertes worden geopend op 04/07/2019 om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.

De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

 

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

Deel deze pagina via:

Jobs bij Smals

Follow us