Licenties voor CAT-tool, beheermodule en bijbehorende diensten

In overeenstemming met artikel 3 van de statuten van Smals, namelijk het ondersteunen van haar leden op het gebied van informatiebeheer en aanverwante zaken ten behoeve van een geïntegreerde IT-dienstverlening, wordt de onderhavige opdracht gelanceerd op vraag van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Referentie

Smals-BB-001.010/2022

Procedure 

Openbare procedure met Europese bekendmaking 

Status 

Analyse van de offertes aan de gang.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht

Babelfed_BDA.pdf pdflogo.jpg

Babelfed_EU.pdf pdflogo.jpg