Geïntegreerde suite van ondersteunende tools voor het applicatieontwikkelingsproces

Dit contract betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van een geïntegreerde oplossing van ondersteunende tools voor de ontwikkelingsactiviteiten van het merk "Atlassian".

Referentie 

Smals-BB-001.007/2019

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 21/03/2019 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 18/03/2019) en op 18/03/2019 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 18/03/2019).
De offertes worden geopend op 23/04/2019 om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Atlassian MB.pdf pdflogo.jpg

Atlassian EU.pdf pdflogo.jpg

Deel deze pagina via:

Jobs bij Smals

Follow us