Techno 29: Spraakherkenning

Van automatische verwerking van talen naar continu dicteren

De automatische verwerking van talen is een breed onderzoeksterrein waar specialisten uit talrijke disciplines mekaar ontmoeten: taalkundigen, informatici, logici, psychologen, vertalers...  Het is tevens een economisch veelbelovend terrein met talrijke toepassingen in al even diverse sectoren als bureautica, hulpverlening aan gehandicapten, onderwijs, domotica, de vertaling, hulp bij het navigeren, documentatie...

Na een korte historiek van de evolutie van het onderzoek naar spraaktechnologie, wijden we enkele paragrafen aan de toepassingsgebieden van de technologieën voor spraakverwerking. Vervolgens concentreren we ons volledig op de systemen voor continu dicteren waarbij de gebruiker zijn tekst op een vloeiende en natuurlijke wijze kan dicteren met een voldoende geëvolueerde woordenschat.

We zullen de huidige situatie van de technologie en haar toekomstperspectieven beschrijven alvorens in te gaan op de resultaten die we bekomen hebben met de software (franstalige en nederlandstalige versie) die de huidige marktleider is. Tot slot geven we enkele aanbevelingen mee in verband met het gebruik van software voor continu dicteren.

Techno 29 (502 kB)