Leveranciers

Gezamenlijke ICT-aankopen

Voor elke aankoop van hardware, software en ICT-diensten respecteert Smals strikt de geldende procedures voor de publieke sector. Door haar status als ‘in-house’-dienstverlener kwalificeert de vzw immers zelf als aanbestedende overheid. De overheidsopdrachtenwetgeving is dus van toepassing wanneer Smals een beroep doet op de private ICT-markt.

Dankzij haar zuivere focus op ICT heeft Smals een ruime expertise opgebouwd op het vlak van overheidsopdrachten voor hardware, software en bijhorende diensten. Door haar terreinkennis en schaalvoordelen slaagt Smals er systematisch in om competitieve prijzen te bedingen voor de juiste producten en diensten.

In 2014 werd voor het eerst gekozen voor de concurrentiedialoog (competitive inquiry) als procedure voor de aankoop van nieuwe technologie, waarbij nieuwe mogelijkheden in rechtstreeks overleg met de markt worden vastgesteld en vergeleken met de huidige en toekomstige noden. Dankzij de ervaring van Smals met dit soort procedure kan de publieke sector nog beter kiezen voor toekomstgerichte technologie, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

De meeste ICT-raamovereenkomsten bevatten ook een overheidsopdrachtencentrale-clausule: leden die dit wensen kunnen zo tijdens de looptijd van het contract producten of diensten afnemen aan dezelfde voorwaarden, zonder nood aan een aparte procedure. Om de controle die de Inspectie van Financien bij sommige van de in de aankoopcentrale opgenomen organisaties op hun bestellingen uitvoert, vlotter te laten verlopen, sloot Smals met de Inspectie een samenwerkingsprotocol. Publieke instellingen met gelijklopende ICT-noden vermijden zo de investering, het risico en de doorlooptijd van een aparte overheidsopdracht. Leveranciers die intekenen op de overheidsopdrachten van Smals zien hun investering beloond met extra bestellingen tegen minimale bijkomende formaliteiten.

Als onderdeel van het synergieprogramma van de federale overheid worden alle gunningen met een opdrachtencentrale-clausule systematisch opgeladen in het beveiligde kennisplatform ‘BeConnected’. Geïnteresseerde instellingen kunnen daar details vinden over de partijen en voorwaarden. Verder worden de ICT-lastenboeken van Smals ook gepubliceerd in de e-catalogus van ForCMS. Er is ook systematisch overleg tussen de overheidsinstellingen en Smals over gezamenlijke behoeften alvorens een overheidsopdracht uit te schrijven.

Nuttige links:

Participating institutions

Managing institution

Legal basis

Erkende verzekeringsondernemingen

Fedris

Article 49

Ziekenfondsen

NIC

Article 2, § 1

Bijzondere vakantiefondsen

RJV

Article 44

Socialeverzekeringskassen voor zelfstandigen

RSVZ

Article 20

Uitbetalingsinstellingen

RVA

Title I - Chapter II

OCMW

POD MI

Article 2

Fondsen voor bestaanszekerheid

VSI

Article 1