Communicatie en Marketing

 

De huidige opdracht betreft de prestaties in het communicatie- en marketingdomein onder andere :

  • Corporate- en marketingcommunicatie(raadgeving op vlak van strategie en creativiteit, grafische vormgeving, multimedia-animatie, radioproductie, tv, …),
  • Field- en eventmarketing,
  • Public Relations - Persrelaties.

Referentie 

Smals-BB-001.002/2020

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 22/01/2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging:17/01/2020) en op 17/01/2020 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging: 17/01/2020).
De volledige dossiers met betrekking tot de kandidaturen dienen aan Smals bezorgd te worden tegen 05/03/2020 om 14 uur.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

 

Communicatie en Marketing MB.pdf pdflogo.jpg

Communicatie en Marketing EU.pdfpdflogo.jpg