Case 360 : aankoop van licenties, support, onderhoud en IT-diensten voor technische expertise

Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst van 4 jaar voor de levering van :

  • Case360 licenties en hun onderhoud en support,
  • het support en onderhoud van bestaande Case360 licenties,
  • IT-diensten voor technische expertise voor de installatie, de configuratie en de ontwikkeling van Case360,
  • vorming diensten,
  • alsook een algemene support wat betreft het gebruik van het product.

Referentie

Smals-BB-001.018/2019

Procedure

Openbare procedure met europese bekendmaking

Status

De aankondiging van de opdracht werd op 15/05/2019 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 13/05/2019) en op 13/05/2019 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 13/05/2019).

De offertes worden geopend op 18/07/2019 om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.

De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

 

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

Deel deze pagina via

Jobs bij Smals

Follow us