Broker Consultant

Broker Consultant - Managed Service Provider (MSP)

Smals zoekt gespecialiseerde dienstverleners (of "Managed Service Providers") om hen missies (en aanverwante diensten) toe te vertrouwen met betrekking tot het zoeken van IT consultants en het leveren en beheren van hun diensten.

De dienstverlener (MSP) zal consultants kunnen kunnen aanbieden van andere ondernemingen of zelfstandigen.
Op basis van de behoeften beschreven door Smals zal de dienstverlener tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst kandidaten moeten voorstellen die over de vereiste competenties beschikken.
Smals zal zelf de kandidaat (of kandidaten) kiezen die voorgesteld wordt (worden) door de dienstverlener en die de opdracht zal (zullen) moeten uitvoeren.
De dienstverlener zal zorgen voor de opvolging en de rapportering van de verschillende contracten (beheer van de timesheets, beheer van de overeenkomsten, facturatie,...) in strikte naleving van de Belgische wetgeving inzake belasting en sociale zekerheid.

Referentie

Smals-BB-001.014/2016

Procedure

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Status

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht.

Broker consultant MB.pdf pdflogo.jpg

Broker consultant EU.pdfpdflogo.jpg