Backup software

Backup software (Commvault)

Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst van 4 jaar voor de aankoop van een backup software oplossing (Commvault).Maken eveneens deel uit van de opdracht de onderhoud- en supportdiensten, de opleiding en de expertisediensten.

Referentie 

Smals-BB-001.011/2019

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 28/08/2019 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 23/08/2019) en op 23/08/2019 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 23/08/2019).
De offertes worden geopend op 14/11/2019 om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Back up software MB.pdf pdflogo.jpg

Back up software EU.pdfpdflogo.jpg

Deel deze pagina via

Jobs bij Smals

Follow us