Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Aankoop van storageproducten

Deze opdracht is verdeeld in twee percelen, waarbij elk perceel een bepaald type van storageproduct betreft, namelijk ‘File Storage’ en ‘Object Storage’.

De systemen (per perceel) dienen als één geheel beschouwd te worden: de benodigde tools, projectmanagement, licenties,…, maken deel uit van een systeem. Smals wenst simpliciteit terzake, waarbij resultaten (garanties) rond beschikbaarheid,performantie en functionaliteiten centraal staan. In die zin wenst Smals met deze opdracht te evolueren van puur technische en capaciteit gebaseerde keuzes naar een meer resultaten-gedreven oplossing, waarbij tevens de bedoeling is een nog beter zicht te krijgen op de gehele toestand van de storageomgeving. Dit omhelst een betere proactieve monitoring en alerting teneinde productie impacterende incidenten te vermijden.

Referentie

Smals-BB-001.021/2023

Procedure

Openbare procedure met Europese bekendmaking

Status

Opdracht gegund.

De documenten in verband met de opdracht

Aankondiging van de opdracht

Storage_BDA.pdf

Storage_EU.pdf

Aankondiging van een gegunde opdracht

Storage BDA.pdf

Storage EU.pdf