Aankoop van storageproducten

Deze opdracht is verdeeld in drie percelen, waarbij elk perceel een bepaald type van storageproduct
betreft, namelijk ‘File Storage’, ‘Object Storage’ en Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI).

De systemen (per perceel) dienen als één geheel beschouwd te worden: de benodigde tools, projectmanagement, licenties, maken deel uit van een systeem. Smals wenst simpliciteit terzake, waarbij resultaten (garanties) rond beschikbaarheid, performantie en functionaliteiten centraal staan.

Referentie 

Smals-BB-001.038/2021

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

Analyse van de offertes aan de gang.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Aankoop van storageproducten MB.pdf pdflogo.jpg

Aankoop van storageproducten EU.pdf pdflogo.jpg