Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Activiteitenverslag 2009

ICT-expertise ten dienste van werk, gezin en gezondheid

ICT is vandaag meer dan ooit de sleutel tot een krachtig openbaar beleid in het belang van werk, gezin en gezondheid. Meten is weten. Informatiebeheer is daadkracht.

 

Al meer dan 70 jaar stelt Smals daarom haar expertise ten dienste van haar leden in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. In de beide domeinen zijn zowat alle potentieel betrokken instellingen ook effectieve leden van Smals. Samen met meer dan 60 lidinstellingen zijn we fier op zoveel engagement en samenhorigheid. Dit maakt van de Belgische sociale zekerheid een monument in Europa en daarbuiten.

In 2009 werden records gebroken. Smals kon haar werkjaar afsluiten met het hoogste omzetcijfer en het hoogste aantal medewerkers in haar geschiedenis. Dit is in de eerste plaats de verdienste van haar leden, die nog nadrukkelijker kiezen voor ICT als antwoord op maatschappelijke uitdagingen zoals de vergrijzing en de vraag van de burger en de ondernemingen om efficiëntie en transparantie. De aanhoudende groei van Smals getuigt van een wederzijds vruchtbare samenwerking.

De lijst van realisaties is lang. Ze leggen het fundament voor een toekomst waarin instellingen, burgers en bedrijven verbonden blijven via een efficiënt, betaalbaar sociaal vangnet. In de gezondheidszorg werden in 2009 zeer belangrijke stappen gezet naar meer samenwerking, dankzij vertrouwen, vakkennis en technologie.

Smals dankt haar leden voor hun engagement en hun vertrouwen. Van hun kant engageren 1566 medewerkers zich om vier basiswaarden waar te maken.

Klantgericht, in alle omstandigheden, willen we luisteren naar de klant en transparant werken in functie van zijn prioriteiten. Resultaatgericht, bieden we een antwoord op uitdagingen, met respect voor afspraken, budgetten en planning. Met verantwoordelijkheidszin nemen we uitdagingen op voor onszelf en voor anderen. Leervermogen laat ons toe om te blijven groeien, persoonlijk en als organisatie.

2009 was een hoogtepunt. Dankzij een blijvende focus op kwaliteit willen we onze leden voldoening blijven schenken.

Activiteitenverslag 2009 (15678 KB)