Toegankelijkheidsverklaring

Smals streeft ernaar om de informatie op haar website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2008 over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsdiensten. Raadpleeg de volledige tekst van de wet van 19 juli 2008 op de website van het Belgisch Staatsblad.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de Smals-website.

Nalevingsstatus

Op basis van een vereenvoudigde audit kunnen we besluiten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de Europese norm EN 301 549 over de toegankelijkheid van informaticatoepassingen. Raadpleeg de pdf met de volledige tekst van de norm EN 301 549 (in het Engels) op de website van ETSI.

Een volledige naleving kan enkel gewaarborgd worden na een grondige audit.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit voor meer informatie.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben de toegankelijkheidsverklaring opgesteld op basis van:

  • De resultaten van de Bosa Accessibility Tool
  • Een kritische analyse op basis van de WCAG-principes
  • Manuele testen
  • Het auditrapport

De audit gebeurde op 15/06/2023.

Raadpleeg het rapport van de vereenvoudigde audit over de toegankelijkheid van deze website.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 16/06/2023.

De laatste herziening van de verklaring dateert van 15/06/2023.

Contactgegevens

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op via webagency@smals.be.

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst via contact@federaalombudsman.be.