Techno 30: Anti-spam

Stop de spam

Elke morgen begint u met het lezen van uw e-mail. Wat een rustig moment zou moeten zijn, wordt jammer genoeg vaak een lijdensweg wanneer u geen onderscheid meer kunt maken tussen belangrijke berichten en ongewenste e-mails. Spamberichten hebben reclame op het oog, willen een nieuw product verkopen, of zijn er gewoon op uit de gebruiker op te lichten door hem te vragen of hij niet zou willen deelnemen aan de trekking van de eeuw.

Volgens Brightmail, een van de leiders op de markt van anti-spamfilters, staat spam voor een goede 65% van al het mailverkeer, en dit cijfer is in stijgende lijn. Aangezien dit soort statistieken meestal door anti-spam uitgeverijen zelf worden uitgegeven moet dit met een korreltje zout genomen worden. Er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten berichten die in een bedrijf worden verwerkt: de mails die binnen een bedrijf en tussen collega's worden uitgewisseld, en de mails die vanuit het bedrijf met de buitenwereld worden uitgewisseld. De eerste groep omvat het grootste aantal berichten, en wordt dus niet als spam beschouwd.

Spam kan gevaarlijk worden als het de vorm aanneemt van “mail bombing”. In dat geval komen honderden of duizenden exemplaren van hetzelfde bericht samen in een bepaalde mailbox, waardoor die praktisch onbruikbaar wordt.

Er bestaat op dit ogenblik geen Europese reglementering voor het spam-fenomeen. Het Europese parlement laat de lidstaten vrij om in dat gebied wetten uit te schrijven. Het feit dat er geen wetgeving hieromtrent bestaat maakt de anti-spamstrijd des te moeilijker.

Dit document heeft als doel het begrip “spam” te verduidelijken en de eigenschappen ervan voor te stellen. Daarna worden enerzijds de meest gebruikte technieken van spammers voorgesteld, anderzijds worden de technische middelen opgesomd die het mogelijk maken zich te beschermen tegen deze plaag. Ten laatste kijken we nog eens kort naar de wettelijke aspecten van het probleem en geven we enkele goede tips aan surfers. Om af te ronden worden de voornaamste technische termen in een woordenlijst verklaard.

Techno 30 (97 kB)