ICT for Society

Met ICT for Society en ICT voor werk, gezin en gezondheid legt Smals de nadruk op het nut van de ICT-services die ze ontwikkelt voor haar klanten in de publieke sector.

Via de ICT-service Dimona doen 240 000 Belgische werkgevers volledig elektronisch hun aangifte bij de RSZ over elke verandering in arbeidsregime. Die informatisering bespaart de Belgische bedrijven en de overheid jaarlijks ongeveer 1,7 miljard euro!

Met eMazout ontwikkelde Smals een ICT-service voor Maatschappelijke Integratie die een snelle beoordeling van elke vraag om subsidie uit het stookoliefonds mogelijk maakt.

Orgadon verbindt patiënten razendsnel met organen zodra die beschikbaar worden. Alleen geneesheren-specialisten hebben toegang. De orgaandonorendatabank gebruikt zo de snelheid van informatica om levens te redden.

Competitief aanbod

Als private vzw biedt Smals competitieve lonen die het resultaat zijn van regelmatige benchmarkstudies op de arbeidsmarkt. Smals vult je koopkracht verder aan met maaltijdcheques en kleinere attenties.

Naast je loon stort Smals ook een bedrag in je pensioenplan bij Smals, de zogenaamde tweede pijler. Smals biedt haar medewerkers ook de keuze om via het bedrijf een gratis hospitalisatieverzekering bij Ethias te nemen.

Smals betaalt je volledige woon-werkverplaatsing terug. We kiezen ervoor om onze kantoren dichtbij grote hubs van openbaar vervoer te vestigen. Onze hoofdzetel in Brussel is vlot bereikbaar omdat hij recht tegenover station Brussel-Zuid ligt.

Werk/Privé

Smals heeft in de arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers specifieke aandacht voor de balans tussen werken en leven. Flexibele werkuren, langere en kortere werkdagen, recuperatie van overuren in tijd, deeltijds werken, of telewerk: Smals biedt het allemaal aan.

Top Employer

Smals neemt sinds 2009 jaarlijks deel aan de benchmarkstudie van het Top Employers Institute. Daarin dingen bedrijven naar de titel van Top Employer die ze kunnen verdienen door hun lonen, arbeidsvoorwaarden, bedrijfscultuur, aantal opleidingen en interne communicatie te optimaliseren. Smals is dan ook fier om als Top Employer het logo in al haar communicatie te mogen voeren.

top_employer_belgium_2018.png