In-house dienstverlening

Door de zuivere focus op de ICT-noden van haar leden en de daadwerkelijke controle van de leden over de strategie en alle belangrijke beslissingen, gelden de activiteiten van Smals als ‘in-house’ dienstverlening. De leden beschikken over een effectief toezicht op de werking en de strategie van Smals, onder meer via de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, het Strategisch Comité en het Auditcomité.

Het wettelijk kader over ‘in-house’ opdrachten werd op 26 februari 2014 verder verduidelijkt door de Europese richtlijn 2014/24/EU, in het bijzonder artikel 12. Eerder had rechtspraak van het Europees Hof van Justitie al in dezelfde zin geoordeeld.

Voor elke aankoop van hardware, software en ICT-diensten respecteert Smals strikt de geldende procedures voor de publieke sector. Door haar status als ‘in-house’-dienstverlener kwalificeert de vzw zelf als aanbestedende overheid. De overheidsopdrachtenwetgeving is dus van toepassing wanneer Smals een beroep doet op de private ICT-markt.

Deel deze pagina via:

Jobs bij Smals

Follow us