Techno 16: Inleiding tot de normalisatie

Op het eerste zicht heeft dit onderwerp een beetje een negatieve connotatie. Sommigen associëren het met het beeld van vervelende uniformiseringsprocédés, vastgelegd door technocraten met een afkeer van creativiteit. Anderen doet het denken aan weinig democratische methoden die gebruikt worden door dictatoriale regimes om een ‘sociale normalisatie’ op te leggen. Daarom preciseren we dat het onderwerp van deze Techno de technische normalisatie is.

Het is de bedoeling met deze Techno algemene kennis te brengen over de wereld van de normalisatie. Wij willen de lezer vertrouwd maken met concepten, afkortingen (CE, CEN, ISO, enz.) en een woordenschat waarmee hij steeds vaker geconfronteerd wordt, niet alleen in de pers maar ook op de etiketten van de producten die hij koopt. Wij willen ook aantonen dat de technische normen nuttig zijn en, tot slot, geven wij enkele voorbeelden in het domein van de ICT (informatie- en communicatietechnologieën).

Deze Techno wil een globaal overzicht geven. Lezers die gespecialiseerd zijn in de normalisatie, dienen dus niet verbaasd te zijn wanneer zij hierin vereenvoudigingen vinden, zowel vanuit technisch als wettelijk standpunt.

Techno 16 (195 kB)