Recherche par Smals

Posted on 06/12/2019 by Katy Fokou

Dans le secteur public, les administrations font face à un nombre considérable de documents à gérer. Ces documents doivent être indexés et organisés tel qu’il soit possible de retrouver facilement de l’information. Dans ce contexte le NER ou Named Entity Recognition, une technique basée sur le... Lire plus

Posted on 19/11/2019 by Bert Vanhalst

In een vorige blogpost bespraken we eerder theoretisch de mogelijkheden van API's voor computervertaling. De huidige blogpost is een neerslag van onze praktische ervaringen met dergelijke API's. Achtereenvolgens bespreken we... Lire plus

Posted on 07/11/2019 by Katy Fokou

Ce blog introduit les modèles de langue statistiques qui sont nécessaires à la résolution de nombreux problèmes liés au traitement automatique du langage naturel ou NLP (Natural Language Processing). Parmi ces problèmes, on peut citer la traduction automatique, la reconnaissance vocale, les... Lire plus

Posted on 16/10/2019 by Joachim Ganseman

E-discovery is een algemene term voor technieken en software waarmee men informatie wil ontdekken in grote hoeveelheden heterogene documenten. “Document” mag daarbij breed geïnterpreteerd worden als eender welk bestand met machineleesbare informatie (e-mails, spreadsheets, presentaties, foto’s... Lire plus

Posted on 10/10/2019 by Koen Vanderkimpen

logo-newsql

De nieuwe Databases als kruising van NOSQL en SQL...

NewSQL (uitspraak: “new sequel”) is een recente, moderne... Lire plus

Posted on 01/10/2019 by Renzo Lylon

In een steeds meer geconnecteerde wereld worden nieuwe diensten gecreëerd door functies die aangeboden worden door zeer diverse spelers met elkaar te verbinden. Deze nieuwe diensten kunnen zeer krachtig zijn omdat deze de complexiteit van een volledig proces kunnen verbergen voor de gebruiker... Lire plus

Posted on 17/09/2019 by Kristof Verslype

De bescherming van persoonsgegevens is cruciaal voor overheidsinstellingen. Toch blijkt het vaak moeilijk om een evenwicht te vinden tussen veiligheid, kost, functionele vereisten en gebruiksgemak. Daar waar traditionele benaderingen geen bevredigende oplossingen bieden, kunnen geavanceerde... Lire plus

Posted on 05/09/2019 by Vandy Berten

Dans notre article précédent, nous présentons une méthode permettant de mesurer et visualiser l'importance des valeurs rares dans une liste de données où l'on s'attend à... Lire plus

Posted on 31/07/2019 by Bert Vanhalst

Eén van de facetten van artificiële intelligentie is het uitvoeren van vertalingen. Taal is inherent heel complex, het is bijgevolg geen evidentie voor een computersysteem om volautomatisch tekst te vertalen. Zo kan een woord meer dan één betekenis hebben en moet de gepaste vertaling gekozen... Lire plus

Posted on 02/07/2019 by Smals Research

 

Notre session d’... Lire plus

Posted on 18/06/2019 by Kristof Verslype

Geregeld is onderzoek nodig naar verdachte personen. Dit neemt niet weg dat de privacy van deze en andere personen gerespecteerd moet worden. Ook de confidentilaiteit van het onderzoek moet gegarandeerd blijven. Dit artikel reikt een waardevolle technologie aan om aan deze vereisten tegemoet te... Lire plus

Posted on 09/05/2019 by Vandy Berten

Des données, à partir du moment où elles vivent et sont alimentées, souffrent presque systématiquement de problèmes de qualité. Le domaine de la Qualité des données (Data Quality) est vaste, très actif... Lire plus

Posted on 23/04/2019 by Isabelle Boydens

Cet article de blog a pour objet d’introduire le concept d’ATMS (Anomalies & Transactions Management System) :

  • après en avoir montré l’importance fondamentale dans le cadre du « back tracking »  récemment évoqué dans un... Lire plus
Posted on 11/03/2019 by Katy Fokou

« Data is the New Gold » : voici une citation que l’on a maintes fois vue et entendue quand il s’agit de parler de science des données ou d’intelligence artificielle. Ce blog se concentre sur les données non structurées et textuelles et une des nouvelles techniques qui permettent d’extraire « l’... Lire plus

Posted on 19/02/2019 by Vandy Berten

Ces dernières années, les bases de données orientées graphes (ou Graph DB, présentées dans nos blogs précédents [1, 2... Lire plus