Overflow Centre de contact

Overflow Contactcenter

Deze dienstenopdracht beoogt de op afroep capaciteitsuitbreiding bij overbelasting van de interne diensten met betrekking tot o.a. (maar niet gelimiteerd tot) de verwerking van klachten, behandeling van oproepen en e-mails ten aanzien van egov-projecten, onder de vorm van een contactcenter dat verschillende dienstverleningen aanbiedt.

Referentie 

Smals-BB-001.035/2019

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 22/10/2019 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging:17/10/2019) en op 17/10/2019 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging: 17/10/2019).
De volledige dossiers met betrekking tot de kandidaturen dienen aan Smals bezorgd te worden tegen 25/11/2019 om 14 uur.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Overflow contactcenter MB.pdf pdflogo.jpg

Overflow contactcenter EU.pdfpdflogo.jpg

Deel deze pagina via

Jobs bij Smals

Follow us