Organisatie

Een kostendelende vereniging

Smals is een permanente belangengemeenschap van Belgische (semi-)overheidsdiensten, opgericht voor de ondersteuning en de uitbouw van e-government. Door de borging van kennis en ervaring en door de schaaleffecten wordt aldus aanzienlijk bespaard op ontwikkelings-, beheers- en exploitatiekosten van de informatiesystemen.

Smals levert alleen diensten aan haar leden. Ze factureert haar diensten aan kostprijs.

Smals is onderworpen aan het privaatrecht. Het is dus zelf geen overheidsinstelling. De medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst met Smals.

Aangezien de relatie tussen de leden en Smals een wettelijk toegestane lidmaatschapsrelatie is, en geen contractuele relatie, is de reglementering inzake overheidsopdrachten niet van toepassing op de opdrachten die de leden aan Smals toevertrouwen. Door haar 'in-house' statuut kwalificeert Smals zelf als aanbestedende overheid. De overheidsopdrachtenwetgeving is dus van toepassing wanneer Smals een beroep doet op de private ICT-markt.

 

Smals

Smals is een vereniging zonder winstoogmerk. Haar leden zijn hoofdzakelijk:

  • de openbare instellingen van sociale zekerheid
  • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  • de federale overheidsdiensten die belast zijn met de toepassing van de sociale zekerheid
  • de vereniging Egov

 Ondernemingsnummer: BE 0406.798.006 - Smals vzw