Webinar op 27 september: “PostGIS: geografische gegevens beheren in PostgreSQL”

15/09/2022

Alle instellingen beschikken, soms zonder het echt te weten, over geografische informatie: adressen van burgers, instellingen, namen van steden/gemeenten of postcodes… Bovendien is een schat aan informatie online beschikbaar, vaak in open broncode, waardoor het mogelijk is een achtergrondkaart weer te geven, de contouren van administratieve entiteiten te verkrijgen, afstanden te berekenen, de locatie van winkels of administraties te achterhalen… Het is dus vaak nuttig om geografische objecten te kunnen manipuleren. Afgezien van eenvoudige punten (paren van coördinaten), laten klassieke databanken zoals PostgreSQL of Oracle echter niet toe deze objecten efficiënt weer te geven en te manipuleren.

Vandy Berten, data scientist en onderzoeker in het Smals Research team, zal toelichten hoe PostGIS, een uitbreiding van PostgreSQL, kan omgaan met deze ruimtelijke (of geografische) objecten en de mogelijkheden voor gegevensanalyse, kruisverwijzingen, verrijking of weergave sterk kan uitbreiden.

Dit webinar, bestemd voor medewerkers van de publieke sector en van Smals, vindt plaats op dinsdag 27 september 2022 van 14 tot 15 uur. De slides en de uiteenzetting worden gegeven in het Frans. Toegang is gratis. Klik hier om het programma te bekijken of schrijf je meteen in.