Levering en installatie van een te onderhouden Data Centre Infrastructure Management Software

 

Deze opdracht beoogt de selectie en installatie van een software die toelaat alle infrastructuren van et datacenter (Data Center Infrastructure Management Software-DCIM) – vloeroppervlakte, racks, IT assets, connectiviteit, energy en andere resources - op een professionele manier te beheren waardoor de efficiëntie, productiviteit en veiligheid van het beheer verbeterd wordt en er een betere service aan Smals en leden van Smals geleverd kan worden. De opdracht omvat meer bepaald de levering van de software, de technische expertise bij de installatie ervan, het voorzien van de nodige opleidingen aan de gebruikers en ten slotte een onderhoudscontract van initieel één jaar.

Referentie 

Smals-BB-001.036/2019

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 24/01/2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 20/01/2020) en op 20/01/2020 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 20/01/2020).
De offertes worden geopend op 10/03/2020 om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

DCIM MB.pdf pdflogo.jpg

DCIM EU.pdfpdflogo.jpg