Lead Analyst

Functiebeschrijving

Als ervaren Lead Analyst leg je je toe op projecten binnen aan onze algemene dienstverlening (bv. HR, purchasing, boekhouding, logistiek, …). Je werkt nauw samen met medewerkers die (operationeel) instaan voor deze dienstverlening. Je kent hun processen, je begrijpt de behoeften en bezorgdheden van het management en de gebruikers en je kan deze vertalen naar IT-noden.

Je denkt actief mee over “make or buy” keuzes voor projecten. Je treedt op als interface tussen de algemene diensten, de IT-diensten van Smals en externe leveranciers van producten en houdt ervan om de activiteiten te helpen coördineren. Je hebt interesse voor gespecialiseerde producten op de markt en volgt de evoluties op.

Je speelt een sleutelrol in IT-projecten voor deze algemene diensten. Je capteert en modelleert de behoeften en je voert analyses uit. Je ondersteunt hen zowel bij het bepalen van prioriteiten bij opleveringen als bij de validatie van de implementaties.

In geval van onderbrekingen in de service ga je mee op zoek naar de oorzaak van de problemen en draag je bij tot het vinden van structurele oplossingen. Je bent creatief in het vinden van “workarounds” en bent gefocust op het herstellen van de dienstverlening. Je werkt nauw samen met de business, de IT-teams en het management om deze dienstverlening continu te optimaliseren.

Profiel

Je behaalde een masterdiploma en je hebt minstens een eerste ervaring in een gelijkaardige functie.

Je hebt ervaring met het uittekenen en faciliteren van workshops, focusgroepen en andere participatieve denkprocessen. Tevens heb je inzicht in de kritische succesfactoren voor het managen van een administratie- of service-omgeving. Je hebt ervaring met het structureren van processen en je weet richting te bepalen met het oog op een optimale productiviteit (ervaring met het toepassen van lean-principes, 6 sigma, BPMN,…).

Je bent communicatief en pragmatisch ingesteld. Je bent eveneens nieuwsgierig naar evoluties op de markt. Als analytische geest weet je vernieuwende oplossingen te formuleren.

Je bent in staat autonoom te werken en je hebt tevens oog voor een opbouwende samenwerking met anderen.

Tot slot heb je een actieve kennis van het Frans.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.