Copywriter - Technical writer

Functiebeschrijving

Als Copywriter maak je deel uit van het multidisciplinair team dat belast is met het beheer van de websites en het Portaal van de Sociale Zekerheid.

In deze context ben je verantwoordelijk voor het opmaken en nalezen van teksten, actualiteit en newsletters in het Frans, voor publicatie op onze websites.

Je maakt een gebruikershandleiding op, in het Frans, voor de verschillende tools van het Content Management System (CMS) die door Smals worden ontwikkeld.

Je geeft opleidingen aan de Franstalige gebruikers van de door Smals ontwikkelde CMS-tools. Anderzijds leer je aan de Franstalige webredacteurs de ‘good practices’ van ‘webwriting’ aan en sensibiliseer je hen inzake de toegankelijkheidsnormen.

Tot slot neem je deel aan het beheer van het gegevenswoordenboek dat door de online diensten van de Sociale Zekerheid gebruikt wordt. Daarbij is het de bedoeling de homogeniteit en de coherentie van de informatie tussen de verschillende documentatiesets te verzekeren en het hergebruik van de standaarden te bevorderen.

Profiel

Je hebt een master in de communicatie en beschikt over een eerste ervaring in een gelijkaardige functie.

Je hebt een vlotte pen, een perfecte kennis van het Frans en je spelling is onberispelijk. Je hebt een creatieve schrijfstijl en beheerst de technieken van webwriting.

Kennis van de sector van de sociale zekerheid is een troef.

Je hebt verantwoordelijkheidszin en je bent klant- en resultaatgericht.

Je springt flexibel om met veranderingen en bent stressbestendig.

Je kan autonoom werken, maar functioneert ook perfect binnen een team.

Je hebt bovendien een actieve kennis van de tweede landstaal.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.