Accountant

Functiebeschrijving

Als boekhouder ben je verantwoordelijk voor:

  • het beheren en verder ontwikkelen van het financiële informatiesysteem teneinde op een efficiënte wijze alle noodzakelijke en relevante financiële informatie te verwerken overeenkomstig de wettelijke voorschriften en interne procedures;
  • het opvolgen, controleren en uitvoeren van een correcte registratie van interne en externe boekhoudstukken i.f.v. de wettelijke en interne voorschriften en de noden van de leden (algemene en analytische boekhouding);
  • het overzichtelijk rapporteren en verantwoorden van deze financiële informatie aan interne diensten, leden en controleorganen teneinde over een transparante en efficiënte financiële rapportering te beschikken.

Profiel

Je behaalde een bachelordiploma en hebt een brede ervaring binnen een financiële dienst.

Je kan budgetten opstellen en opvolgen en de procedures inzake het interne facturatiecircuit toepassen.

Je verwerkt de time sheets van externe IT-specialisten.

Je hebt interesse in boekhoudkundige verrichtingen met betrekking tot de vaste activa en de uitgaven voor maintenance van hardware en software.

Je bezit competenties wat betreft boekhouding en analytische boekhouding.

Je bent klant- en resultaatgericht. Je hebt een ontwikkelde verantwoordelijkheidszin en geeft blijk van analytisch denkvermogen.

Ten slotte heb je een actieve kennis van de beide landstalen.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.