Chief Data Quality Officer

Functiebeschrijving

Als Chief Data Quality Officer ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de dienst Quality Assurance. Je bepaalt de data- en digitale strategie en stelt actieplannen op voor de data governance op globaal en transversaal niveau.

Je treedt op als een coördinator en specialist inzake de ontwikkeling, de implementatie en het onderhoud van het datakwaliteitssysteem. Hierbij mobiliseer en coördineer je verschillende interne en externe actoren en zet je de stuurgroepen concreet op.

Je bent tevens verantwoordelijk voor het uittekenen van de krijtlijnen voor het datakwaliteitssysteem en de methodologie ervan (bv. COBIT, ISO, TQM, DAMA – DMBOK, …). In dit kader begeleid je ook verbeteringstrajecten inzake datakwaliteit. Je stimuleert en initieert het gebruik van nieuwe methodes voor data-analyse (cf. informatie-extractie, cross-lingual informatie-ophaling, keyword & topic extractie, tekstclassificatie en categorisatie, machine learning, …).

Ook het controleren en monitoren van de kwaliteit, de operationele risico’s en de toepassing van de SOP’s behoort tot je taken. Je stimuleert processmining ter ondersteuning van continue monitoring. Je maakt hierbij een terugkoppeling van de uitgevoerde analyses en monitoring en de evolutie van risico’s aan de betrokken diensten. Tevens stel je adviezen op naar corrigerende en preventieve maatregelen.

Profiel

Je hebt een masterdiploma (bij voorkeur in een informaticarichting).

Je hebt een uitgesproken ervaring in data-/kwaliteitsbeheer, analyse en verzameling. Je hebt een goede kennis van de methodologie omtrent (Agile)project-, kwaliteits- en databeheer. Ook het methodologisch kader omtrent testing en testautomatisering zit in je vingers.

Je bent vertrouwd met tools en talen zoals R, Python, SAS, SAP, Power BI, Oracle BI, SQL, non-functional kwaliteitsattributen, … Je kennis omtrent Business Process Reengineering is actueel.

Je kan buigen op een relevante ervaring binnen interne controle/risicobeheersing, monitoring of interne audit.

Je bent geïnteresseerd in innovatie binnen de sociale zekerheid.

Je bent zeer communicatief en je zet je ideeën en visie helder uiteen. Je bent iemand die discussies weet te sturen en beslissingen kan nemen. Daarbij hou je rekening met technologische aspecten en businessprioriteiten.

Je bent volhardend en innovatief en je kan complexe problemen ontleden.

Tot slot heb je een goede kennis van de tweede landstaal.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.