Data Analyst

Functiebeschrijving

Het eHealth-platform heeft als opdracht een goed georganiseerde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg te bevorderen en te ondersteunen. Het eHealth-platform biedt de nodige garanties in verband met de informatieveiligheid, de bescherming van de privacy van de patiënt en de zorgverlener en het respect voor het medisch beroepsgeheim.Als Data Analyst vertaal je de business behoeften om nieuwe interoperabiliteitsstandaarden, nieuwe transacties en nieuwe procedures te kunnen uitwerken. Je modelleert, standaardiseert en vereenvoudigt de gegevensuitwisseling tussen de verschillende actoren van de gezondheidszorg. Je werkt nieuwe HL7 FHIR technische artefacten uit en legt deze vast. Tevens zal je ook werken rond het onderhoud van KMEHR berichten.

Je neemt deel aan de onderhandelingen en promoot bij alle actoren van de gezondheidszorg de standaarden die het eHealth-platform heeft ontwikkeld.

Je onderhoudt de grammatica van de berichten inzake interoperabiliteitsstandaarden en laat ze evalueren (onderhoud FHIR artefacten, XSD, XML, ...). Hiervoor werk je samen met andere instanties verantwoordelijk voor de nationale en internationale standaarden.

Profiel

Je behaalde een Master in de informatica (of gelijkwaardig door ervaring) en kan steunen op een ervaring van enkele jaren in een gegevens analyse functie.

Je hebt kennis op het gebied van standaarden en authentieke bronnen voor het beheer en de elektronische uitwisseling van informatie (met inbegrip van aspecten inzake de ICT-veiligheid).

Je kan steunen op ervaring wat betreft het structureel uitschrijven van functionele requirements en het zelfstandig organiseren van de werkzaamheden binnen projecten.

Tevens is ervaring vereist rond het structureel in kaart brengen van gegevens, BPMN, data modelering, UML, XML, XSD en JSON.

Pluspunten zijn ervaring met HL7 standaarden, XMLSpy (of andere XML editoren), gebruik van Jira, CMS systemen, testing (in het bijzonder met SOAP en REST interfaces) en een basiskennis van OO concepten. Een eerste ervaring in de medische (ICT-) wereld is ook zeker een voordeel.

Je bezit een goed luister-, assimilatie- en communicatievermogen. Je hebt een zeer goede analytische geest, bent klantgericht en verantwoordelijk. Je bent in staat om een impact te maken en problemen effectief op te lossen. Je bent stressbestendig en zeer flexibel.

Je drukt je vlot uit in het Nederlands, Frans en het Engels. Het is voor jou ook geen enkel probleem om technische teksten in het Engels te begrijpen en te schrijven.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.