Digital Document Services Officer

Functiebeschrijving

Binnen het team "Support Access Management" ondersteun je een transversaal IT-team dat onder andere instaat voor de beveiliging van toepassingen die in digitaliseringsprojecten worden gebruikt.  

Concreet waak je over de goede werking van de verschillende diensten van dit team. Je lost de eventuele technische of businessproblemen op met de betrokken teams. Je volgt de oplossing van de problemen op, met het oog op de goede uitvoering van de verwerkingen, en je verbetert continu de kwaliteit van de geleverde diensten.

Op basis van analysedocumenten stel je testscenario's op, voer je ze uit (of laat je ze uitvoeren) en rapporteer je de verkregen resultaten. Testing vormt een belangrijk element in de kwaliteit van de diensten. De beheerder zal dus de dekking van de tests geleidelijk aan moeten uitbreiden, in functie van de vastgestelde problemen.

Je bent 100% verantwoordelijk voor de rapportering van de diensten die onder jouw verantwoordelijkheid vallen.

Je bent het aanspreekpunt voor interne en externe klanten. Hierbij neem je actief deel aan de vergaderingen die met de klanten worden georganiseerd. Je wordt ook de referentiepersoon voor alle bijkomende vragen.

In nauwe samenwerking met de IT-teams sta je in voor het incidentenbeheer. Je brengt de klant proactief op de hoogte van de verschillende geplande interventies en van de mogelijke impact op de diensten.

Daarnaast zorg je voor de configuraties van de IT-archiveringscomponenten – in elke omgeving.

Je ondersteunt de teamleader om een goede werking van het team te garanderen. 

Profiel

Je beschikt over een bachelordiploma en hebt ervaring in administratief beheer, bij voorkeur in de IT-sector. Je bent vertrouwd met complexe administratieve processen. Technische en IT-aspecten schrikken je niet af. Ervaring met processen voor kwaliteitsbeheer en pre-productie van softwarecreatie is een pluspunt.

We zoeken een echte teamspeler. Dankzij je resultaatgerichtheid en verantwoordelijkheidszin zal je de functie met succes uitoefenen.

Je bezit goede communicatievaardigheden en bent klant- en dienstgericht.

Je hebt een actieve kennis van het Frans.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.