Team Leader Administrative Services

Functiebeschrijving

Als Team Leader geef je leiding aan een team van 18 administratieve medewerkers. Zij waken over het goede verloop van de verwerking van de elektronische aangiften van sociale risico's en de multifunctionele aangiften (DmfA's) waarmee alle Belgische werkgevers hun loon- en arbeidstijdsgegevens elektronisch doorsturen naar de RSZ.

Daarnaast neemt je team ook deel aan ontwikkelprojecten (testing, communicatie, SLA, …) in samenwerking met de IT-diensten.

Samen met de Program Managers adviseer en begeleid je de klanten en informeer je hen over lopende en toekomstige opdrachten. Je waakt erover dat de uitgevoerde opdrachten optimaal beantwoorden aan de vragen van de klant.

Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van je team: je stemt de doelstellingen van je medewerkers af op de doelstellingen van de afdeling en het bedrijf. Je definieert indicatoren en procedures, werkt ze uit en voert ze in om je team te kunnen beheren en te kunnen bijsturen waar nodig. Je voert een goede people-managementstijl die de ontwikkeling en de motivatie van je medewerkers bevordert.

Verder stel je de werkplanning op, volg je het budget op en waak je erover dat de budgetten en timings overeengekomen met de klant worden gerespecteerd.

Profiel

Je behaalde een bachelor- of masterdiploma en hebt minstens 5 jaar ervaring als teamleader in een administratieve omgeving (bank- of verzekeringswereld, sociaal secretariaat, openbare sector,...).

Je kan vlot overweg met MS Office en toont een sterke interesse in de informaticasector.

Een goede kennis van de socialezekerheidssector is een troef.

Dankzij je persoonlijkheid en sterke onderhandelings- en communicatievaardigheden slaag je erin je medewerkers te leiden, te motiveren en te coachen. Je biedt hen je expertise aan op het vlak van administratieve processen.

Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, je bent klant- en resultaatsgericht en geeft blijk van voldoende leervermogen. 

Je kan je communicatie- en interactiestijl aanpassen aan diverse situaties en spreekt vlot Nederlands en Frans.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.