Public Tender Officer

Functiebeschrijving

Als Public Tender Officer sta je in voor volgende taken:

  • De uitvoering van de Smals-overheidsopdrachten opvolgen zodat de wetgeving inzake overheidsopdrachten, clausules van lastenboeken en offertes van de leveranciers gerespecteerd wordt;
  • Advies aan interne en externe klanten verlenen zodat ze de wetgeving inzake overheidsopdrachten, clausules van lastenboeken en offertes van de leveranciers respecteren wanneer ze de Smals-contracten gebruiken;
  • Het prijsbeleid van de verschillende contracten, raamovereenkomsten en ontvangen offertes analyseren opdat het meest voordelige prijsbeleid voor Smals kan benut worden;
  • Offerteaanvragen onder de drempelbedragen opstellen om te beantwoorden aan de behoefte van de interne of externe klant conform de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Profiel

Je beschikt over een Masterdiploma en bent in staat om een belangrijke hoeveelheid informatie te verwerken, te structureren en samen te vatten.

Je bent vertrouwd met cijfers en hebt een goede kennis van Excel.

Je beschikt over een algemene informaticakennis en hebt kennis van het prijsbeleid toegepast door softwarebedrijven.

Je kan zeer goed communiceren, luisteren en onderhandelen.

Ervaring met de wetgeving inzake overheidsopdrachten en met contractmanagement is een troef. Als je niet over deze kennis beschikt, geef je blijk van leervermogen en ben je bereid je in te zetten om deze kennis te verwerven.

Je bezit een goede kennis van het Frans. Kennis van het Engels is een troef.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.