Geïntegreerde suite van ondersteunende tools voor het applicatieontwikkelingsproces

Geïntegreerde suite van ondersteunende tools voor het applicatieontwikkelingsproces

Dit contract betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van een geïntegreerde oplossing van ondersteunende tools voor de ontwikkelingsactiviteiten van het merk "Atlassian".

Referentie 

Smals-BB-001.033/2019

Procedure 

Openbare procedure met europese bekendmaking 

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 22/10/2019 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 17/10/2019) en op 17/10/2019 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 17/10/2019).
De offertes worden geopend op 09/12/2019 om 14u00 in de lokalen van Smals overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.

Geïntegreerde suite van ondersteunende tools MB.pdf pdflogo.jpg

Geïntegreerde suite van ondersteunende tools EU.pdf pdflogo.jpg

Deel deze pagina via

Jobs bij Smals

Follow us