Techno 34: Virtuele werelden

Van games tot collaboratieve tools

Op een natuurlijke wijze kunnen samenwerken in een realistische omgeving met twee of meerdere personen, die zich niet noodzakelijk op eenzelfde locatie bevinden, is een idee dat al ontstaan is voor de eerste computer graphics bestonden. Het virtueel interageren met anderen in een omgeving die niet te onderscheiden valt van de echte wereld blijft het ultieme doel van Virtual Reality (VR). De realisatie hiervan is echter minder triviaal en omvat meer dan het toevoegen van een communicatiekanaal aan alleenstaande, niet- genetwerkte VR-applicaties. Genetwerkte Virtuele Omgevingen (GVO's) zijn bijgevolg complexe, multidisciplinaire softwaresystemen die aspecten van onder andere graphics, animatie, computersimulatie, mens-machine-interactie en netwerktechnologie zo efficiënt mogelijk trachten te combineren.

Deze Techno heeft als doel een overzicht te geven over wat GVO's zijn. We bekijken hoe ze ontstaan zijn en welke mogelijkheden ze bieden. We starten met een historisch overzicht en bespreken hun evolutie tot de dag van vandaag.

Daarna definiëren we de belangrijkste concepten in de context van GVO's en beschrijven we welke componenten nodig zijn om deze systemen te realiseren. Tot slot geven we een illustratie van mogelijke applicaties.

Techno 34 (1237 kB)