Techno 32: Beveiligde gegevensoverdracht

Beveiligde uitwisseling van digitale informatie

Ondernemingen en administraties wisselen steeds meer elektronische gegevens uit. Door het gebruik van openbare netwerken, en meer in het bijzonder het internet, dienen passende maatregelen te worden genomen om deze uitwisselingen te beveiligen. Deze Techno wil een beknopt overzicht geven van de fundamentele veiligheidsmechanismen: enerzijds legt de auteur uit welke concepten aan de basis van deze mechanismen liggen en anderzijds toont hij aan hoe deze concepten concreet worden ingevuld.

Voor deze Techno is geen specifieke voorkennis over veiligheid vereist want hij bevat alle elementen die nodig zijn om te kunnen volgen.

Techno 32 (335 kB)