Techno 31: Usability

Het gebruiksgemak van informatiesystemen

Sommige toepassingen, websites, bureauticaprogramma’s of GSM-menu’s lijken er soms voor gemaakt te zijn om ons het leven onmogelijk te maken. In een Engelse studie van 2002 gaven 70% van computergebruikers toe dat ze tegen hun computer geroepen, gescholden of geschopt hadden.

Nu de computers al meer dan twintig jaar in bedrijven worden gebruikt en de technologie in ons dagelijks leven overal aanwezig is, is het verbazend vast te stellen dat het gebruik van computers nog torenhoge “frustraties” opwekt bij de gebruikers. Deze frustraties kunnen min of meer belangrijke gevolgen hebben voor een bedrijf: een verminderde productiviteit, stress, demotivatie, informatie die vernietigd wordt, callcenters die overbelast geraken, hogere noden aan vormingen. In sommige gevallen kunnen problemen met het gebruik van informaticatoepassingen zelfs levensgevaarlijk zijn: denk maar aan sturingssystemen in een vliegtuig of aan het informatiesysteem van een antigifcentrum.

Gebruikers hebben nood aan toepassingen die intuïtiever zijn, productiever, aangenamer in hun gebruik, aan toepassingen die precies voldoen aan hun dagelijkse behoeften. De gebruikskwaliteit van een informaticatoepassing wordt gevat met een term: de “bruikbaarheid” (usability).

Op de markt van de informatietechnologie is deze vraag naar “bruikbare” toepassingen een element van competitieve differentiatie geworden. Deze Techno heeft tot doel de concepten en methodes te overlopen die de producent van software in staat stellen de gebruikskwaliteit van zijn producten te verbeteren.

Techno 31 (1871 kB)