Techno 28: Digitale bewaring

De bewaring van digitale informatie op lange termijn

De bewaring van digitale informatie op lange termijn is een cruciale kwestie geworden in de wereld van de ondernemingen en administraties. In deze Techno stellen wij voor om dieper in te gaan op de factoren die aan de oorsprong liggen van het verval van de digitale informatie, alsook op de strategieën die dit moeten verhelpen. We zien dat er bij deze kwestie talrijke factoren komen kijken zowel qua "hardware" en "software" als op conceptueel vlak.

Wij definiëren twee belangrijke componenten van de problematiek: welke informatie wil men bewaren en voor hoelang ? We gaan in op de factoren die aan de oorsprong liggen van het verval van de digitale informatie (veroudering van de hardware, van de fysieke dragers, van de softwarecomponenten en de formaten en ook de onderlinge invloeden tussen deze factoren). Daarna evalueren we de vandaag voorgestelde strategieën inzake bewaring ("refreshing", migratie, technologiebehoud, emulatie, inkapseling en gebruik van metadata). Deze traditioneel aangehaalde technieken vullen we aan met een ander punt: in de context van het beheer van «levende» , administratieve toepassingen zullen wij enkele bijkomende pistes aangeven die toegepast kunnen worden van bij de creatie van de gegevens, met het oog op een vereenvoudiging van hun latere bewaring, eens zij gearchiveerd zijn, op het einde van hun «levenscyclus».

Tot besluit vatten wij de problematiek samen en suggereren wij verschillende methodologische aanbevelingen die afgestemd zijn op de context van de sociale zekerheid en, breder gezien, de federale administratie

Techno 28 (595 kB)