Techno 27: Open source software

Een nieuw softwaremodel

Het fenomeen "open source software" (OSS) komt de laatste jaren meer en meer in de media. Het gebruik ervan als alternatief voor de grote monopolies van onder meer Microsoft wordt op alle politieke niveaus sterk overwogen. Vooral de aspecten van de kostprijs en de openheid van de software worden hierbij sterk in de verf gezet.

OSS of vrije software is reeds een vaste waarde in de IT-infrastructuur en dan vooral op servers. Gekende voorbeelden zijn hier het besturingssysteem Linux en de Apache- webserver. Grote softwareontwikkelingen maken ook gebruik van OSS-tools en bibliotheken, van applicatieservers tot middleware. Maar ook op het bureaublad van de gewone gebruiker begint vrije software de kop op te steken. Nemen we maar het gratis Microsoft Office-alternatief, OpenOffice.

In deze Techno zullen een aantal aspecten van OSS besproken worden. Vooreerst vindt u een situering en een kort overzicht van de mogelijke licenties die van toepassing zijn. Vervolgens volgt een overzicht van verschillende softwaredomeinen waarin OSS actief is met een vermelding van een beperkt aantal pakketten. Deze lijst is uiteraard verre van compleet, het domein overspant immers alle vormen van software. We beschrijven eveneens de voor- en nadelen van het gebruik van OSS.

Binnen de overheid wordt het gebruik van OSS sterk overwogen. Ook de specifiek hieraan verbonden aspecten worden bekeken in deze Techno

Techno 27 (293 kB)