Techno 21: Informatie zoeken op Internet

Het gebruik van internet om informatie op te zoeken, je kunt er vandaag de dag niet omheen. De informatie op het web is echter even overvloedig als heterogeen. Het internet ontplooit zich namelijk zonder organisatie of structuur. Wat het volume betreft, is het onmogelijk de juiste grootte van het internet te evalueren aangezien elke index- en zoekmachine slechts een gedeelte van het web indexeert, terwijl het geheel onbekend in het ijle blijft hangen. Bovendien kan elke zoekmachine een afzonderlijk subgeheel van het web indexeren. Volgens sommige bronnen zou het internet (in het eerste kwartaal van 2001) meer dan twee miljard pagina's bevatten, met een aangroeipercentage van 7 miljoen bijkomende pagina's per dag . Volgens anderen zou het web 550 miljard pagina's tellen (studie van BrightPlanet, 1 augustus 2000) : men spreekt van het "onzichtbare web" of "Deep Web".

In deze Techno stellen wij in de eerste plaats de grootste moeilijkheden voor die gepaard gaan met het zoeken op internet. Daarna evalueren wij de voornaamste klassen van zoekinstrumenten die beschikbaar zijn op het internet en tot slot formuleren wij enkele syntactische aanbevelingen om ze zo goed mogelijk aan te wenden. In de conclusies van de studie stellen wij een synthetische tabel voor met het aanbevolen gebruik per type zoekmachine en bespreken wij ook enkele evolutieperspectieven van de huidige zoekmachines.

Techno 21 (597 kB)