Techno 19: Intelligente software agents

Agent-architectuur, agent-types en agent building tools

Door de opkomst van de vele computernetwerken en vooral die van het internet als wereldwijd netwerk kent het Agent Oriented Programming paradigma een groot aantal volgelingen. Agenten en multi-agent-systemen vormen een groeiend percentage van de hedendaagse programmatuur. We lichten het wat en waarom van agent-technologie toe in deze Techno en gaan dieper in op deze nieuwe boeiende materie, met vele voorbeelden en toepassingen, ook in de sociale zekerheid en federale overheid.

Ten eerste reiken we een agentarchitectuur aan die algemeen bruikbaar is, ook in uw projecten. Daarna overlopen we de verschillende types agenten, waarvan sommige toegelichte onderzoeksprojecten reeds interessante resultaten hebben opgeleverd. In het laatste hoofdstuk geven we een idee van wat er op de markt reeds voorhanden is wat betreft agent building tools en van het belang van kennisrepresentatie.

Techno 19 (839 kB)