Techno 18: Documentaire opzoeking

Software voor documentaire opzoeking

Software voor documentaire opzoeking dient om informatie terug te vinden in een massa teksten. Veel bedrijven gebruiken dergelijke software om hun documentatie te beheren: juridische of reglementaire teksten, teksten waarin de werkprocedures uitgelegd worden, persoverzichten, fototheken, documenten over een welbepaald onderwerp,...

Deze software maakt een geëvolueerd beheer van documentatiecentra mogelijk en op meer algemene wijze voert hij opzoekingen uit in een aantal documenten.

Documentaire softwarepakketten kwamen op de markt eind de jaren 50. Het was de bedoeling niet-vooraf gedefinieerde opzoekingen te kunnen uitvoeren in massa's informatie, bestaande uit verzamelingen van vrije teksten – van de documentstijl in tekstverwerking.

Tot de tweede helft van de jaren 80 konden met deze softwarepakketten alleen opzoekingen uitgevoerd worden: elke andere vereiste functionaliteit vergde een interfacing met andere pakketten o.a. om de gegevens in te voeren, af te drukken, in de database te laden, ...

Het was tevens niet mogelijk links tussen documenten te leggen – bijv. tussen verschillende versies van een document. We zullen zien dat de documenten ook op basis van hun verband met andere documenten teruggevonden kunnen worden.

Sinds de internet-boom nemen documentaire softwarepakketten een nieuwe vlucht.  Ze begeleiden de internaut bij het schrijven van zijn opzoekingen in een database waarvan hij noch de inhoud noch de structuur kent.

Zoals de databases die op internet geraadpleegd kunnen worden, moeten documentaire databases gebruikt kunnen worden door onervaren gebruikers met uiterst verschillende consultatiebehoeften.

Door deze eerste vaststelling wordt de ontwerpers van documentaire toepassingen een belangrijk basisprincipe opgelegd, nl. de gebruiksvriendelijkheid van de interfaces en het streven naar een intuïtief gebruik.

In deze Techno stellen we eerst enkele bijzondere eigenschappen van documentaire softwarepakketten voor. Vervolgens gaan we in op de functionele mogelijkheden die deze pakketten bieden om opzoekingen uit te voeren.

Techno 18 (252 kB)