Research Note 40: Event Driven Software Engineering

In computersoftware, en zeker in gedistribueerde systemen, zijn er gebeurtenissen (‘Events’) in overvloed. Wanneer men deze Events een centrale plaats geeft bij het ontwerpen, dan komt men in het domein van ‘Event Driven Software Engineering’ (EDSE), een discipline die onder andere de ‘Event Driven Architecture’ (EDA) omvat.

In deze Research Note wordt getracht om het belang aan te tonen van de rol die Events kunnen spelen bij het opzetten van performante, betrouwbare en onderhoudbare informatiesystemen: applicaties en services kunnen los aan elkaar gekoppeld worden en worden toch in real-time op de hoogte gehouden van nieuwe data. Daarnaast zijn Events op zich ook een erg krachtig paradigma als bouwsteen voor sommige individuele applicaties, of als gegevensbron voor Big Data Analytics en real-time intelligente systemen, zoals deze voor Complex Event Processing (CEP).

Dit alles gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot; de technologie om dit te realiseren is weliswaar beschikbaar, maar een goede modellering van de (Business) Events is onontbeerlijk en meteen de grootste uitdaging voor analisten en architecten.