Research

De afdeling Onderzoek van Smals

Aandacht voor fraudebestrijding en synergie tussen overheidsinstellingen

Met een eigen research-team investeert Smals in onderzoek & ontwikkeling rond een aantal technologische domeinen, zorgvuldig gekozen in functie van de nieuwste technologische evoluties en in samenspraak met de leden. Zij kunnen elk jaar rekenen op infosessies, diepgaande publicaties en praktijkgericht individueel advies. Momenteel gaat veel aandacht naar het begeleiden van de lidinstellingen in hun zoektocht naar synergie. Daarnaast bleven Cloud-diensten en fraudebestrijding centrale onderzoeksthema’s.

Technologie evolueert snel, net als de ICT-noden van de Smals-leden. De sectie onderzoek van Smals investeert daarom fors in het detecteren van nieuwe technologische mogelijkheden, het informeren van ICT-beslissingnemers bij de leden en het uitbouwen en testen van nieuwe concepten die voor de publieke sector een reële meerwaarde bieden. Smals beschikt over een indrukwekkend team van 12 onderzoekers met een sterke academische achtergrond, meestal op doctoraatsniveau, dat ter beschikking staat van individuele klanten.

 

Synergie in de praktijk

Door hun ICT-noden te bundelen en nog beter op elkaar af te stemmen kunnen de overheidsinstellingen nog performantere diensten uitbouwen en besparen op de kosten. Mogelijkheden tot synergie zijn er zowel door het terugbrengen van de operationele kosten binnen ICT, door het investeren in ICT-gedreven procesverbeteringen en door initiatieven op basis van nieuwe ICT-gedreven inzichten.
Smals Research begeleidde de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en Fedict onder meer op het vlak van:

  • Schaalvoordelen door een mogelijke consolidatie van overheidsgebouwen, in het bijzonder voor het uitbaten van datacenters;
  • Uitbouw van Cloud-gebaseerde ICT-infrastructuren via Fabric Based Infrastructure (FBI), desktopvirtualisatie op basis van Virtual Desktop Infrastructure (VDI) en generieke Cloud-platformen;
  • Synergie inzake contracten voor ‘wide area’ datanetwerken (WAN);
  • Gemeenschappelijk infrastructuurbeheer voor de hosting van websites;
  • Inventarisatie van software-licenties, eventuele uitwisseling van ongebruikte licenties en evolutie naar gezamenlijke aankoop;
  • Coördinatie van lastenboeken (o.m. unified communications, organisatie-advies...);
  • Andere domeinen (bv. elektronische archivering).

 

Studies

Activiteiten zoals ‘Technology Watch’, marktopvolging en vorming brengen interessante technologische evoluties zo vroeg mogelijk op de radar. Specifieke onderzoeksdomeinen worden in samenspraak met de leden en het management van Smals, op basis van het jaarlijkse onderzoeksplan, uitgewerkt in de vorm van studies en visiedocumenten. Interessante producten krijgen aandacht in de vorm van Quick Reviews en Open Source Product Reviews. Onderzoeksresultaten worden rechtstreeks toegelicht aan de leden via Infosessies, blog-berichten en via sociale media zoals Twitter. Zo bouwt Smals mee aan een ‘community’
rond haar onderzoeksactiviteiten.

Consulting

De researchers van Smals hebben in 2013 zo’n 38% van hun activiteiten besteed aan concultancyopdrachten. Het ging onder meer om advies en begeleiding bij strategische projecten, haalbaarheidsstudies, het uitwerken van visiedocumenten… De consulting-activiteiten worden in grote mate rechtstreeks gefinancierd vanuit de klantorganisaties, namelijk voor 90,7% van de reële kosten. Waar nodig werd de planning van de lopende onderzoeken aangepast om een maximaal klantgerichte aanpak mogelijk te maken.