E-TCT

De verstrekte zorgen en de terugbetaalde kosten inventariseren

E-TCT (e-technische cel-cellule technique) is een toepassing waarmee het grote publiek via internet een database kan consulteren die per medische aandoening een inventaris geeft van de verstrekte zorgen en de door de ziekteverzekering terugbetaalde kosten.

Koppeling van de gegevens afkomstig van verschillende bronnen

De Technische Cel is samengesteld uit leden van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid.  Ze heeft tot doel statistische gegevens te verzamelen en te beheren omtrent de verblijven in de Belgische ziekenhuizen. Het betreft de gegevens omtrent de anonieme ziekenhuisverblijven (AZV) en de minimum klinische gegevens (MKG).

Smals heeft een informaticasysteem ontwikkeld waarmee beide databases gekoppeld kunnen worden. De informatie die hieruit voortvloeit, is beschikbaar op de website van de Technische Cel: https://tct.fgov.be/

Een internettoepassing voor het grote publiek en voor de ziekenhuizen

De Technische Cel wenste de informatie afkomstig uit haar AZV-MKG-database sneller en efficiënter te verspreiden maar wou daarbij toch een aanvaardbaar veiligheidsniveau handhaven.

Met de ontwikkelde internettoepassing wordt het volgende mogelijk:

  • Het grote publiek kan een database consulteren waarin per medische aandoening een overzicht wordt gegeven van de verstrekte zorgen en de door de ziekteverzekering terugbetaalde kosten.
  • De ziekenhuizen kunnen hun eigen gegevens consulteren.

Een project dat evolueert

De eerste toepassing die terug te vinden is op de website, is de Financiële feedback aan de ziekenhuizen.

Later zullen andere toepassingen het systeem vervolledigen, zoals de Feedback Geneesmiddelen en de Feedback Referentiebedrag.

Een grote variëteit aan technologieën

  • Basissoftware voor statistieken
  • Basisdiensten gebruikt bij Smals in een J2EE-omgeving
  •  ?

Dankzij de validatie van de gegevens enerzijds en de toepassing van nieuwe technologie anderzijds wist de Technische Cel met dit project een echte meerwaarde te geven aan haar publicaties.